Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChlmecHľadať
 
 

Materská škola

História materskej školy

3.jpgObčania tunajšej obce sa veľmi dožadovali zriadiť v obci materskú školu pre malé deti predškolského veku. Po vynaložení veľkého úsilia Blaženy Rujákovej č.103,Anny Uričkovej č.115, Františky Horkuličovej č.30, Márii Chromej č. 104 a ďalších rodičov , ktorí nemali kde nechať svoje deti počas  svojho zamestnania i za pomoci inšpektorky pre MŠ ONV odboru školstva Fesičovej sa im podarilo zriadiť materskú školu.

 2.jpgSlávnostné otvorenie sa konalo 2.augusta 1975. MŠ bola umiestnená v súkromnom rodinnom dome Jána Macka č.13, ktorý ONV odbor školstva prenajal na tento účel na dobu troch rokov. V tomto roku navštevovalo MŠ 22 detí.  Riaditeľkou MŠ bola Blažena Rujáková , učiteľkou a súčasne vedúcou školskej jedálne sa stáva Anna Uričková. Kuchárkou bola Mária Chromá a školníčkou Mária Macková. V školskom roku 1977/78 odchádza Anna Uričková na materskú dovolenku a na jej miesto nastupuje Gabriela Lešková. V tomto roku MŠ navštevovalo 23 detí. O rok neskôr nastupuje na materskú dovolenku Blažena Rujáková  a jej funkciu preberá opäť Anna Uričková , ktorá sa vracia z materskej .  Do funkcie učiteľky v MŠ nastupuje v tomto roku Zlatica Sorokáčová. 19.jpgPo uplynutí trojročnej lehoty prenájmu sa MŠ prekladá do rodinného domu Svetoslava Rujáka č.103 už aj z tých dôvodov, že dom J. Macka nevyhovoval  podmienkam MŠ, hlavne v zimnom období. V školskom roku 1979/80 sa riaditeľkou škôlky opäť stáva Blažena Rujáková a učiteľkou  Gabriela Cukrovaná. Tá o rok odchádza do MŠ v susednej dedine Ptičie a na jej miesto nastupuje Božena Slivková. Tú vystrieda ďalšia nová učiteľka Gabriela Tapušíková, ktorá preberá i školskú jedáleň.

 V roku 1980 v mesiaci október  bola zahájená výstavba novej materskej školy umiestnenej v prednej časti školského pozemku pri základnej škole. Výstavba sa konala v akcii „Z“ a jej  ukončenie sa podarilo v roku 1983. V máji. 6.septembra 1983 sa oficiálne prestrihla páska novej MŠ , kde je prihlásených 32 detí. Riaditeľkou škôlky ostáva Blažena Rujáková a učiteľkou Anna Uričková .

V septembri 1983 po otvorení MŠ sa zriaďuje aj jedáleň pre žiakov tunajšej školy a v máji 1985  je odborom školstva povolená aj družina mládeže  pri ZDŠ a prvou vychovávateľkou  bola Mária Antlová. Menovaná neskôr na vlastnú žiadosť odchádza učiť do Humenného a na jej miesto je prijatá Jana Štimpáková, diaľkovo študujúca na Pedagogickaj fakulte v Prešove. Menovaná však 1.novembra 1985 odchádza na materskú dovolenku a na jej miesto nastupuje na zastupovanie Ing.Terézia Melišová, ktorá tu pôsobí do konca školského roka 1986. V roku 1985/1986 je do MŠ prihlásených rekordný počet 40 detí.  22.jpgOd nového školského roka nastupuje do družiny ako vychovávateľka Štefánia Veľasová. Ďalší rok po nej preberá funkciu Margita Kurnišová a v roku 1988 preberá družinu Svetlana Karasová, ktorá pôsobí na tunajšej škole do roku 1990. Na jej miesto nastupuje dňa 1.septembra1990 Miroslava Piričová, no po pol roku prenecháva toto miesto Beáte Bobelovej. Jej pôsobenie však je taktiež krátke , nakoľko v družine je málo detí a preto je z týchto dôvodov zrušená.

  Po nežnej revolúcii dochádza ku zmene vedenia školského odboru, rušia sa národné výbory, vytvárajú obecné úrady i odbor školstva je premenovaný na školskú správu. Vplyvom pádu komunistického režimu  i na tunajšej škole uvoľnilo sa vyučovanie náboženstva, mnohí ľudia si však príchod demokracie vysvetľujú po svojom, nazdávajú sa , že ak môžu beztrestne vysloviť svoj názor, môžu kritizovať všetkých a všetko. A tak sa aj v Chlmci stávajú učitelia ( tu pôsobiaci 23 rokov) nepohodlní a preto  občania organizujú podpisovú akciu  na ich odvolanie a vyslovujú nedôveru riaditeľke školy. Bol vyhlásený konkurz na riaditeľa, do ktorého sa prihlásil iba Rudolf Fabián. Ten je menovaný do funkcie riaditeľa školy v roku 1991/92.

  Obdobná situácia ako na Základnej škole v Chlmci sa stáva i v materskej škole, kde dochádza pri konkurze k zmene vedenia. Riaditeľkou materskej školy sa stáva Anna Uričková a bývalá riaditeľka Blažena Rujáková tu pôsobí ako učiteľka . Po jej odchode do dôchodku  v roku 2003 v tunajšej materskej škole ostáva riaditeľkou MŠ Anna Uričková a ako učiteľka nastupuje Erika Bobaľová. Po odchode do dôchodku Anny Uričkovej  sa riaditeľkou MŠ stala Anna Čobíková – Ferčíková a po jej odchode nastúpila na miesto riaditeľky  Ľuboslava Vasiľová. Ako učiteľka nastúpila Katarína Raganová.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka